Close

Skip the common menu and move to the text

JAPANESE

Open the menu

Faculty Members

Department of Fine Arts (Nihonga)

Department of Fine Arts (Painting)

Department of Fine Arts (Sculpture)

Department of Fine Arts (Printmaking)

Department of Fine Arts (Concept and Media Planning)

Department of Design (Visual Design)

Department of Design (Environmental Design)

Department of Design (Product Design)

Department of Crafts (Ceramics)

Department of Crafts (Urushi Lacquering)

Department of Crafts (Dyeing and Weaving)

Department of General Science of Art

Full time academic faculty

Department of Conservation

Education

Part time faculty

Nihonga

 • TAKANO Junko
 • KOYAMA Hikari
 • KITAGAWA Saki
 • KAJIOKA Momoe
 • IKEGAMI Masanori

Painting

 • SAKUTA Yuki
 • TANIZAWA Sawako
 • FUNAKOSHI Sumire
 • KAWAGUCHI Nanako
 • MOTOYAMA Yukari
 • HARAGUCHI Minami

Sculpture

 • MUKA Eriko
 • BEHEIM Yukie
 • IWAMURA Takuya

Printmaking

 • KINUKAWA Yasunori
 • TAKEO Ayako
 • JOHN Kenneth_miller
 • YOSHIKI Marie
 • MORIITO Saki
 • MATSUI Akiko
 • YAMADA Mami
 • FUJITA Sae
 • SHIMIZU Minoru

Concept and Media Planning

 • MAEDA Takeki
 • MURATA Fuyumi
 • KOMATSU Kazumichi
 • AWAZU Ichiro
 • NANJO Saho
 • YAMAMOTO Makiko
 • FUKUNAGA Kazuo
 • SUITA Tetsujiro
 • SUGIYAMA Masayuki
 • NIHEI Akira

Visual Design

 • OISHI Kazusato
 • OKANO Kunihiko
 • KISE Tsuyoshi
 • KUSUNOKI Maya
 • MIYAMOTO Yusuke
 • YASUI Etsuko
 • KUWATA Chiaki
 • SAKANO Toru
 • TSUJINAKA Tatsuya
 • NAKABO Sosuke
 • FUJIWAKI Shingo
 • YAMASAKI Yasuhiro
 • YAMAMOTO Fumi

Environmental Design

 • ASHIDA Kotaro
 • IEIRI Kyo
 • KURIHARA Takahiro
 • OKUMURA Naoko
 • KAN Mire
 • TAKAGI Yoshie
 • TERAOKA Haru
 • FUJINO Masashi
 • HONIDEN Aritsune
 • MINATO Takeo
 • YAMAMOTO Kiyohiko
 • KUBO Takashi
 • DOI Wataru

Product Design

 • KIMPARA Yuki
 • KOZUKI Kentaro
 • TANIGAWA Muneshige
 • HOSHINO
 • MUNAKATA
 • NAKA Kazuma
 • MORITA Shuto
 • HIRAGI Yuki
 • YOSHIDA Asao
 • OGAI Chizu

Ceramics

 • KIYOMIZU Hiroaki
 • KIMURA Ayumi
 • YAMAKAWA Miyuki
 • KIDA Yoko
 • INOUE Mai
 • INOUE Michihisa
 • JO Aine
 • USHIO Keiko

Urushi Lacquering

 • KITAURA Yudai
 • UTSUMI Saeko
 • INOUE Mai
 • SATO Yuki
 • GUJO Naoki
 • JO Aine

Dyeing and Weaving

 • HOSODA Azumi
 • FUSHIKINO Kaori
 • INOUE Mai
 • OSUMI Yuki
 • KIUCHI Saori
 • JO Aine
 • KATAOKA Jun
 • SAITO Takashi
 • MURAYAMA Yoriko
 • MURATA Chihiro

General Science of Art

 • KISHIMOTO Mitsuhiro
 • YOKOTA Yuya
 • OKUI Motoko
 • HIGASHI Masako
 • FUJIKI Akiko
 • YAMASHITA Kohei
 • FUJITA Mizuho

Conservation

 • SUZUKI Yutaka